اداره آموزش و پرورش کهریزک
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۲/۳۱)
Saturday , (2022/5/21)
آدرس تهران پایین تراز بهشت زهرا (س) ، خیابان شهید مصطفوی، اداره آموزش و پرورش کهریزک
تلفن : 02151096000 نمابر : 02156523074
کدپستی : 1816118722 
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.5)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir