اداره آموزش و پرورش کهریزک
شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ (۱۴۰۲/۰۹/۱۸)
Saturday , (2023/12/9)
آدرس تهران پایین تراز بهشت زهرا (س) ، خیابان شهید مصطفوی، اداره آموزش و پرورش کهریزک
تلفن : 02151096000 نمابر : 02156523074
کدپستی : 1816118722 
Copyright © 1402 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (7)
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir