اداره آموزش و پرورش کهریزک
چهار شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۱۱/۱۹)
Wednesday , (2023/2/8)
تابلوی اعلانات عمومی

کد خبر عنوان آمار بازدید
آدرس تهران پایین تراز بهشت زهرا (س) ، خیابان شهید مصطفوی، اداره آموزش و پرورش کهریزک
تلفن : 02151096000 نمابر : 02156523074
کدپستی : 1816118722 
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.7)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir